Platforma do regularnego dialogu

Raport „Ewolucja w siedmiu krokach"


Propozycja usprawnienia systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce


Potrzebna jest ewolucja, a nie rewolucja!

INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A oraz CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. prezentują wspólny raport „Ewolucja w siedmiu krokach”.


Opracowanie stanowi autorską propozycję usprawnienia systemu gospodarowania opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi w Polsce, która została stworzona w wyniku współpracy
i wymiany doświadczeń przez dwie wiodące organizacje odzysku opakowań. Przygotowana przez Interseroh i CP Recycling koncepcja podlegała szerokiej dyskusji i konsultacjom branżowym prowadzonym wspólnie wraz z pozostałymi uczestnikami rynku i zawiera rozwiązania umożliwiające nie tylko ewolucyjne usprawnienie krajowego systemu, ale przede wszystkim osiągniecie oczekiwanych przez Unię Europejską poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych.Siedem kroków do usprawnionego systemu

KROK 1 - Podział opakowań wprowadzanych wraz z produktami na rynek krajowy pod względem późniejszych możliwości pozyskania odpadów opakowaniowych

KROK 2 - Wprowadzenie centralnej, elektronicznej bazy danych dedykowanej dla podmiotów gospodarujących opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wraz z wydzielonym modułem dokumentacyjnym i modułem sprawozdawczości finansowej

KROK 3 - Ustanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska podmiotem nadzorującym system gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

KROK 4 - Powołanie Zespołu do spraw Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w celu zapewnienia regularnego dialogu pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku

KROK 5 - Urealnienie stawek opłat dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy

KROK 6 - Określenie roli i zasad funkcjonowania organizacji odzysku opakowań

KROK 7 - Prawne uznanie wszystkich faktycznych źródeł pochodzenia odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych


POBIERZ RAPORT

„EWOLUCJA W SIEDMIU KROKACH”

Propozycja usprawnienia systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce